Sostenibilitat

Sostenibilitat La Garrotxa
Carregant ...
Carregant ...

Sostenibilitat econòmica

Un dels tres eixos de la sostenibilitat és la sostenibilitat econòmica de la proposta turística de La Garrotxa. Per a determinar-la es tenen en consideració un conjunt d'indicors econòmics de refèrencia, que mitjançant la seva ponderació ens permeten analitzar-ne la sostenibilitat en aquest eix.

Sostenibilitat econòmica
Carregant ...
Carregant ...
413,0
Satisfacció turística
Excel·lent
Carregant ...

392 euros
Despesa turística diària
Excel·lent
Carregant ...

1,01 dies
Estada mitjana a destinació
A millorar
Carregant ...

6.817
Nombre de pernoctacions
Positiu
Carregant ...

32,0 %
Mitjana d'ocupació
A millorar
Carregant ...

2.672 euros
Valor del Producte Interior Brut Turístic (PIB) expressat en milers
A millorar
Carregant ...

48 persones
Llocs d'ocupació generats
A millorar
Carregant ...

15,0
Certificacions de sostenibilitat
A millorar
Carregant ...

Sostenibilitat social i cultural

Un eix clau de la sosteniblitat de les destinacions, és la sostenibilitat social i cultural. En aquest cas en prenen en consideració un conjunt d'indicadors de la proposta turística de La Garrotxa que ens permeten analitzar-ne la seva sosteniblitat en l'àmbit social i cultural.

Sostenibilitat social i cultural
Carregant ...
Carregant ...
30,0 %
Pressió turística de l'allotjament
A millorar
Carregant ...

25,0 %
Capacitat de càrrega de l'allotjament
Excel·lent
Carregant ...

904,0 %
Pressió turística per resident
A millorar
Carregant ...

39,0 %
Empoderament femení
A millorar
Carregant ...

570,0 %
Protecció patrimonial
Excel·lent
Carregant ...

157,0
Turisme i ciutadania
Excel·lent
Carregant ...

Sostenibilitat mediambiental

En la proposta turística de La Garrotxa cal tenir molt present aquest eix de la sostenibiltiat, que ens indica la siutació del model turístic respecte la sostenibilitat mediambiental. Per tant, trobarem un conjunt d'indicadors que ens han de permetre visualtzar-ne quina és la seva situació.

Sostenibilitat mediambiental
Carregant ...
Carregant ...
121,0
Espais protegits
Excel·lent
Carregant ...

623 quilòmetres
Xarxa de camins
Excel·lent
Carregant ...

453,0 %
Concentració turística
A millorar
Carregant ...

15,47 quilòmetres
Distància recorreguda
A millorar
Carregant ...

90,0 punts
Aplicació Transició Energètica Turisme
Excel·lent
Carregant ...

195,0
Consum d'energies renovables
Excel·lent
Carregant ...

193,0
Reciclatge de residus
Excel·lent
Carregant ...

Darrera actualitació de les dades dia 08/03/2022